تغییر زمان برگزاری همایش
1396/09/20

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم میرساند؛ با توجه به درخواست مکرر شما و با تصویب شورای راهبردی همایش، تاریخ برگزاری همایش به تعویق افتاد. 

 

 

لذا شما پژوهشگران محترم می توانید مقالات خود را تا 18 دیماه 96 از طریق سایت برای دبیرخانه همایش ارسال نمایید. همچنین تاریخ برگزاری همایش به 20 دیماه تغییر پیدا کرد.