مهمترین اهداف همایش
1396/09/29

 

  1. ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، دانشجویان و دست‌اندرکاران این حوزه
  2. بررسی چالش های رشته های تخصصی این حوزه
  3. بنیان گذاری و تداوم گفتمان های در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس
  4. زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين این حوزه
  5. برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط 
  6. ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط 
  7. آشنايي و معرفي الگوهاي موفق  در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف
  8. برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس