تکمیل ظرفیت حضوری و نکات مورد توجه
1396/10/14


با سلام و سپاس و تشکر از ارسال مقالات انبوه شما پژوهشگران گرامی، بدینوسیله تا پایان ساعت 24 روز گذشته 1396/10/13 ظرفیت شرکت به صورت حضوری در همایش کامل شد و از این پس می توانید فقط به صورت غیر حضوری ثبت نام نمائید.بدیهی است از ثبت خدمات حضوری بعد از این تاریخ اجتناب شود.

 


*با توجه به تماس ها و سوالات مکرر شما عزیزان و ضرورت توجه به فرمت ارسالی مقالات به نکات زیر توجه کنید:


نکته 1: تمامی مقالات ارسالی شما باید با استفاده از فرمت تعبیه شده که دارای سربرگ همایش می باشد، تنظیم و ارسال شود. (فرمت نگارش مقالات)
نکته 2:اصل گواهی یا گواهی ها به همراه یک لوح فشرده از مجموعه مقالات همایش 10 روز پس از تاریخ پایان همایش برای تمامی شرکت کنندگان غیر حضوری ارسال می گردد.
نکته 3: هیچ تفاوتی بین گواهی صادره به صورت حضوری و یا غیر حضوری وجود نخواهد داشت.