اطلاعیه آخرین مهلت ارسال مقالات
1396/10/21

با توجه به مصوبه اخیر کمیته راهبردی همایش،آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت 24 امروز 21 دی ماه 1396 می باشد.لذا هرچه سریعتر جهت ارسال مقالات ارزشمند خود و تکمیل فرایند ثبت نام اقدام نمائید.