ارسال مدارک و گواهی مقالات برای نویسندگان مسئول
1396/11/01

به استحضار کلیه نویسندگان محترم مقالات میرساند، امروز یکشنبه اول بهمن ماه 1396؛ کلیه مدارک و گواهی مقالات شما تحویل شرکت محترم پست شده و ارسال خواهد شد.

 

لازم به توضیح است با توجه به ارسال مدارک بصورت پست پیشتاز و بعد مسافت مقصد از شهر مقدس مشهد، بین یک تا سه روز آینده منتظر بسته های پستی خود باشید.