اطلاعیه پایانی
1396/11/10

 

 

اطلاعیه پایانی

پژوهشگر گرامی با توجه به ارسال تمامی گواهی ها به آدرس مندرج در پنل کاربری همه نویسندگان مسئول مقالات و گذشت 10 روز از ارسال مدارک، چنانچه بسته پستی شما به دستتان نرسیده است حداکثر تا تاریخ پنجشنبه  12 بهمن ماه 1396 فرصت دارید مراتب را به دبیرخانه همایش اطلاع دهید و شماره پیگیری پستی خود را دریافت نمائید.با توجه به پایان همایش و تعطیلی دبیرخانه امکان پاسخگویی به تماس هایی که پس از تاریخ فوق برای هرگونه خدمات با دبیرخانه یا عوامل اجرائی گرفته شود میسر نمی باشدو هیچگونه مسئولیتی متوجه دبیرخانه همایش نخواهد بود.

 


با نهایت سپاس و احترام
دبیرخانه رسمی نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار