شروع به کار همایش
1396/08/18

با نام و یاد خدا


نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ 10 آذرماه 1396 برگزار خواهد شد.این کنفرلنس با هدف توسعه افق های پایدار در علوم مختلف و مرتبط با علوم مدیریتی در رشته های مختلف، بانکداری، حسابداری و اقتصاد در گسترش و اشاعه تفکر توسعه پایدار به عنوان خط فکری سبز در میان دانشمندان و دانش پژوهان را دارد.در امتداد مسیر طولانی و رسالت بزرگ این همایش سعی خواهد شد هرساله با جذب اعضای کمیته علمی جدید از سایر کشورهای جهان بر اعتبار علمی آن افزوده شود و در پایان هر دوره دوره برگذاری، توصیه نامه هایی از سوی اعضای هیئت علمی به منظور جهت گیری تحقیقات سالانه دانشمندان و فرهیختگان برای ارائه مقالات علمی با کیفیت و همگام با مسائل روز توسعه پایدارایران وجهان برای شماره های بعدی کنگره دریافت شود و در پایان به صورت خط مشی سالانه و به صورت رسمی در پایگاه رسانه ای همایش ارائه شود.این کنفرانس در حوزه های :

مدیریت اجرایی

مدیریت مالی

مدیریت بهره وری و منابع انسانی

مدیریت بازرگانی

حسابداری

علوم بانکی

اقتصاد پول و بانكداري

توسعه اقتصادی و برنامه ريزي

مدیریت بازاریابی

روابط عمومی

آمار

علوم اقتصادی

علوم بازرگانی

مدیریت بانكداري

مديريت دولتي

ریاضی

حقوق

مهندسي رایانه

مهندسیit

مدیریت صنعتی

مهندسی صنایع 

بيمه 

مديريت صنعتي

مهندسي صنايع

نرم افزار

کامپیوتر

حسابداری و حسابرسی

 

فعالیت می نماید.


در پایان از مسیر سبزی که شما فرهیخته گرامی برای انتقال تجربیات و برسی پژوهشها و دستاوردهای علمی خود توسط اعضای محترم کمیته علمی این همایش انتخاب کرده اید سپاسگذارم.